Yetenek Sınavı Soruları Nasıl Belirleniyor ?

Yetenek Sınavı Soruları Nasıl Belirleniyor ?

Her yıl binlerce öğrencinin hayallerine kavuşması için önündeki en büyük aşamalardan biri olan Modern Sanatlar yetenek sınavlarının yıllara göre profesyonelleşmesi öğrenciler için umut ışığı olmaktadır. Ankara Piyano Kursu gibi birçok kurs merkezi öğrencileri yetenekli oldukları alanlara sevk etmek ve daha başarılı sonuçlar almak için dur durak bilmeden çalışmalarına devam etmektedir.

Gitar kursundan resim kursu na kadar tüm kursların ortak gayesi Konservatuvar ve Güzel Sanatlar sınavlarını başarıyla geçebilecek ve herhangi bir problem yaşamadan üst düzey bir performans gösterebilecek öğrenciler yetiştirmektir. Yetenek sınavı sorularının belirlenmesi üniversitelere göre değişkenlik göstermektedir, her üniversite kendi komisyonun vermiş olduğu karar neticesinde sınav sorularını belirleyerek günü ve takribi saatini ifade eder. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar giriş sınavları için hazırlanacak olan soruların belirlenmesinde yaklaşık 5-6 kişinin katılımıyla gerçekleşen bir komisyon kararı etkili olmaktadır. Yetenek sınavı soruları belirlendikten sonra gizlilik esası kaidesiyle bir zarfın içerisine konularak saklanır ve belirlenen güne kadar o zarf katiyen açılmaz.

Yetenek sınavı soruları belirlenirken; adayların gireceği bölümün amacı, öğretmek istedikleri ve şartları üzerine durulur. Yetenek sınavının ardından öğrenci alımı gerçekleştirilir, öğrencilerin alımı aşamasında sadece yetenekli olmaları göz önünde bulundurulmaz, aynı zamanda kurslar yardımıyla öğrenmiş olduğu bilgilere istinaden kişinin kendini nasıl eğittiği gerçeği üzerinde de fazlasıyla durulur. Yetenek sınavı sorularında yıllara bağlı kalınarak değişiklikler meydana gelse de hepsinin temelinde verilmek istenen mesaj aynıdır; “sınav prosedür ve öğrencini içerisindeki cevheri görmek amacıyla yapılır”.