Ses Renkleri

Kulağın duyabildiği titreşimlere ses adı veriliyor ve bu seslerinde kadın ve erkelere göre farklı renkler ile çeşitlenerek belirlenebiliyor. Ses renkleri olarak adlandırılan bu aralıklar kadın ve erkeklerde farklı isimler ile adlandırılmaktadır.

Erkeklerde Bulunan Ses Renkleri Nelerdir?

Erkeklerde bulunan ses renkleri es türlerine göre farklı dört gruba ayrılarak incelenir. Bunlar kontrtenör, tenor, bariton ve bas bariton olmak üzere sıralanır. Kadın sesi inceliğinde ses sahip olanlar için kontrtenör adı verilen ses aralığı çok nadir olarak rastlanan ses grubudur. Tenor ise eğitim konusunda sabır ve özen isteyen ses tonudur. Çok az sayıda erkekte bulunan ses rengi olarak da biliniyor. En yüksek ve en tiz erkek sesi tenor olup, bariton ise bas ile tenor arasında bulunan ses renklerine verilen isimdir. En alt vokal seviyesinde olan erkek sesi ise bastır. Bariton ses rengi orta kalınlıkta olan erkek seslerine verilen isimdir. Bas bariton ses rengine sahip olanlar basın çıkamadığı ince notlara çıkabilirler.

Kadınlarda Bulunan Ses Renkleri Nelerdir?

Kadınlarda bulunan ses renkleri de erkek seslerinde olduğu gibi es türlerine göre farklı gruplara ayrılır. Üç ses rengi bulunuyor. Kadın ses renklerinde soprano, mezzo soprano ve kontralto bulunur.

Soprano ses rengi teknik anlamda en genç erkek çocuk sesi ya da en tiz kadın sesine verilen addır. Bunun yanı sıra mezzo soprano ise soprano ile kontralto arasında bulunana kadın ses renklerine verilen isimdir. Kontralto ses rengi kadın sesin de en kalın olarak bilinir. Klasik müzikte en derin kadın sesi olarak anılan kontraltodur. Pes durumlarında erkek sesine benzerlik gösterir ve çok nadir bulunan sestir. Eğitimi en zor olan ses olarak da biliniyor.