Müzik ve Hareket

İnsanlığın dünyada var oluşu kadar eski olan müzik insanın söz ve hareket ile anlatamadığı birçok şeyi anlatmada yansıtıcı görev üstlenmiştir. Özellikle insanlığın duygularını ifade etmekte bir aracı rolü üstlenen müzik, insanın yaşadığı binlerce duyguyu anlatmakta ve hatta hissetmekte görevlidir.

Müziğin yanında vazgeçilmez bir nitelik varsa oda tabi ki danstır. Çeşitli harekelerin müzik ile uyumlu şekilde yapılması ile dans ortaya çıkmaktadır.

Dansta müzik gibi insanlığın var oluşundan bu yana insanlığın duygu ve düşüncelerini yansıtan oluşumlardan biri olmuştur. Dansta müzik ve hareket olan iki kriterin birleşmesi ile muazzam bir sanat ortaya çıkmaktadır.

Müzik Ve Hareket Eğitimi

Günümüzde müzik adına birçok eğitim verilmekte olup, müziğin yanında hareket ve dans ikilisinin eğitimi de verilmektedir. Özellikle çocuk eğitiminin başlangıcından itibaren müziğin yanında hareket eğitimi de verilmektedir. Kabul edilen bir kavram vardır ki müzik ve hareket mutlak surette insanın kendinin özgürce ifade edebilmesi için bir kavram olup, insan gelişimi için gerekli olan etmenlerden biridir.

Çocuk yaşta bu eğitimin verilmesinin sebebi çocuğun öğrenmeye daha açık olması ve çocuğun hem kendi yaşında hem de gelecekte daha net bir şekilde kendini ifade etmesine olanak tanımasıdır.

Ayrıca müzik ve hareket eğitimi insanın her yaşta hayatında daha olumlu hayat kavramının oluşmasına yardımcı olur. Eğitim sırasında ve devamında birey kendisini ve keşfeder. Kendisinin kim olduğuna dair yeni bir tanımlama getirir.

Sanat Gelişimi İçin Müzik Ve Hareket

Sanat başlı başına kendi içeriğinde çok boyutlu bir kavramdır. Sanatta kabul edilen bir görüş bulunmaktadır ki o da sanatın estetik bir görünüm sergilediğidir. Yani tüm sanat dallarında mutlaka bir estetik görünüm bulunmaktadır. Yani sanat gelişimi için müzik ve hareket büyük bir etki göstermekte olup, estetik bakış açısını da geliştiren etmenler arasındadır.