Müzik Tarihi ve Müzik Sanatının Tarihi Gelişimi

Müziğin insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olduğunu düşünen araştırmacılar, henüz dil gelişiminin yaşanmadan insanların kemik ve taş parçaları ile çeşitli sesleri çıkararak müzik ile tanıştıklarını düşünüyorlar. Kesin bir yargının bilinmemesini rağmen ileriki dönemlerde belli çizimlerde de bu uygulama çeşitlerine rastlandı. Fakat müziğin gelişim aşamasının en büyük etkisinin dini içerikli olup, kilise ile sağlandığına dair önemli bilgiler bulunuyor. Dinsel törenlerde başlayan çeşitli seslerin çıkarılması ile yapılan çalışmalarda hem dinin yayılması hem de kalıcı olan bilgilerin öğrenilmesinde olumlu etkisi olduğundan dolayı tercih edilmiş.

Fakat kilise ile çalınan müziklerde belli notaların bulunmasına nazaran istenen ses düzeneğini oluşturulması sorun oluyordu. Ara sesler, perde ve buna benzer birçok detay için notalarda gelişim ihtiyacı duyuldu.

Müzik doğudan batıya kadar tüm toplumlarda farklı müzik aletlerin gelişimi ile hızlı bir yayılıma geçti. Kimi darbuka şeklinde olan davullar çalarken, kimi ziller, deniz kabuklarından yararlandı.

Günümüz nota yazılımının başlanmasına ise 17. Yüzyıl başlarında geçilebildi. Bu döneme kadar belli müzik enstrümanları ve notalar ile çalınan çalgılar daha profesyonel şekilde çalınmaya başladı.

Barok Dönemi

17. yüzyıl başlarında barok dönemi ile birlikte günümüz nota yazılımları ile tanışıldı. Müzik kontrast kavramları ile adlandırmalar bu dönemde yapıldı. Barok dönemi müzik için oldukça büyük etkilerin yaşandığı bir dönem olup, çağdaş müzikal gelişimi için oldukça önemlidir.

Romantik Dönem Müziği

Müzikte romantizm akımı 19 yüzyıl ile 20.yüzyıl başlarına kadar olan dönem içinde yaşandı. Romantik müzik klasik müziğe nazaran birçok yeniliği getirdi.

Çağdaş Dönem Müziği

Belli bir stil ya da kalına sığmayan çağdaş müzik, günümüze kadar devam ediyor. Bilimsel gelişmeler ışığında da birçok bestecinin adının anıldığı değerli bir dönemdir.