Drama Kursları Kimlere Hitap Eder?

Drama insan yaşamında birçok etkiye sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Peki, drama kursları kimlere hitap eder? Bu sorunun cevabından önce drama hakkında biline birkaç yanlıştan bahsetmek isteriz. Bilinen yanlış bir kavram bulunmaktadır ki dramanın sadece yetişkinlere hitap ettiğidir. Dramanın sadece belirli yaş aralığındaki insanlara hitap edeceği düşüncesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Dramanın Bilinmeyenleri

Tiyatro ile ortak paydada birçok bileşeni bulunan dramayı tiyatrodan ayıran birçok bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını dramanın bilinmeyenleri olarak sıralayacak olursak drama sergilenmekten senaryonun okunmasını tercih eder.

Her ne kadar birçok tiyatro tekniklerinden yararlanılacak olsa da dramaların azımsanmayacak boyuttaki birçok eseri yansıtmadığı daha doğrusu yansıtamadığı görüşü bulunmaktadır.

Bu duruma örnek olacak birçok eser bulunmaktadır. Drama sadece oyun ile değil müzikal niteliğinde birçok müzik ve dans ile birleştirilmektedir. Bu durum dramanın niteliğini daha fazla gözler önüne sermesine yarayacaktır. Yine belirtmekte fayda bulunmaktadır ki drama sahnelenmesinden önce okunulmasını tercih etmektedir.

Dramanın İçeriği

Drama üzerinde araştırma yapan birçok insana göre kabul edilmiş bir görüş bulunmaktadır ki o da dramanın içeriği hakkında bulunana görüştür. Bu görüşe göre dramanın içeriğinde uzun öyküler yerine kısa öyküler bulunmalı ve bu öykünün her cümlesi dramatik bir şekilde söylenmemesidir.

Drama hayatın tamamen aynısı yansıtmayacağı gibi oldukça dikkat çekici olsa da birkaç sahnenin birleştirilmiş niteliğinde de olması gerekmemektedir.

Dramada önemli olan noktalardan biri de dramayı oynayacak kişinin tamamen kendisini yansıtması gerekliliğidir. Yani dramayı benimseyerek kendine has dünyasını oluşturmasıdır. Ancak dramanın sahnelenmesinde bu ne yazık ki tam anlamı ile sağlanamamıştır.

Dramanın dünyasına girebilmek için hem dramayı benimsemek hem de dramaya tamamen yaratıcı niteliklerin katılması ile özgü çalışmaların yapılmasıdır.