Chopin Yorumu

Klasik müzik bestecilerinden biri olan Chopin 19. yüzyıllarda yaşamış olan ve klasik müziğine kendi yorumunu katan bir bestekardır. Klasik müziğinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan Chopin, hem anne hem de baba tarafından Avrupa kökenli olması ve dönemin klasik müziğinde olan büyük ilginin etkileri nedeni ile klasik müziğine yönelmiş ve onun gelişmesinde büyük bir pay sahibi olmuştur. Kendine has oluşturduğu Chopin yorumu sayesinde günümüzde hala klasik müziğine vermiş olduğu etkiler hissedilmektedir.

Romantik Sanatkar Chopin

Dönemin sanat gelişmelerini de dikkate alacak olursak Chopin tam anlamı ile romantik sanatkar kavramına uymaktaydı. Klasik müzik bestelerini tamamen piyano ile dışa vurmuştur. Piyana Chopin için vazgeçilmez bir enstrümandı. Chopin piyanoyu ustalık seviyesinde kullanıyordu. Geliştirmiş olduğu piyano tınlamaları bunları kanıtlar nitelikteydi. Özellikle döneminde kimsenin kullanamadığı şekilde piyanoyu kullanıyor ve kendine has armonileri günümüzde bile bir devrim niteliğinde olan besteleri çıkartıyordu. Chopin’de farklı olan şey onun farklı olmasıydı. Onun düşünce bakımından oldukça farklı olduğunu birçok insan döneminde ve günümüzde kabul etmektedir. Halen romantik sanatkar Chopin olarak anılmaktadır.

Zengin Melodilerin Yaratıcısı Chopin

Chopin’i farklı kılan şey kullandığı enstrümanlarda günümüzde bile kimsenin fark edemediği tınıları fark ederek ve bu tınıları kullanarak yaratmış olduğu melodilerdi. Köklerinin de bu duruma etki etmiş olsa da asıl etkinin dönemde yaşanan klasik müziğin önemi ve karakteri idi. Birçok müzik okulunda halen zengin melodilerin yaratıcısı Chopin olarak kabul edilmektedir. Chopin melodileri oluşturması ile bu melodiler ile muhteşem uyumlu olan ritimleri kullanması ve son olarak bu bestelerde lirik şiiri kullanma yeteneği ile klasik müziğin tamamlayan parçaların oluşmasına öncülük etmiştir. Genç yaşta hayata veda etmesine rağmen birçok bestesini insanlığa bırakmıştır.