Atatürk Ve Sanat

Mustafa Kemal Atatürk birçok sözlerinde sanata ve sanatçıyı öven cümleler sarf etmiş, sanatın mutlaka teşvik edilmesini ve sanatçıya verilen değerin verilmesini söylemiştir.

Sanatın her alanında çalışmaların yapılması için hem devlet hem de millet tarafından teşvik edici kurumların kurulmasını istemiştir. Bu nedenle Atatürk ve sanat denildiğinde ilk olarak aklımıza gelen Atatürk’ün sanata bakış açısı ve sözleri gelmektedir.

Türk Sanatının Öncüsü Atatürk

Cumhuriyetin kurulumundan itibaren Atatürk birçok konuda toplumsal nitelikte devrim yaratacak girişimlerde bulunmuş olup, bu konulardan biri de sanat olmuştur.

Atatürk birçok sözünde sanatın insan hayatında ne denli önemli olduğunu ve sanatın bir toplumu temsil etmede nasıl işlev gördüğünü anlatmıştır. Yaptığı çalışmalar ile Türk sanatının Öncüsü Atatürk olarak kabul edilmiştir.

Özellikle Türk ulusunu kültürel alanda gelişmesi için sanatın gelişmesinde o ve arkadaşları etkili çalışmalarda bulunmuştur.

Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem

Mustafa Kemal Atatürk sözlerinde olduğu gibi birçok icraatlarında da sanatın gelişmesine etki etmiştir. Türkiye’nin ileri derecede muassır medeniyetleri seviyesine ulaşması için sanatın mutlak derecede yerine getirilmesini istemiştir. Bu bağlamda Atatürk’ün sanata verdiği önem birçok kurumun kurulması ile kendini göstermiştir.

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Türkiye’nin birçok şeye ihtiyacı varken Atatürk yeteneği olan birçok kişiyi sanat alanlarında eğitim almak için yurt dışına eğitime göndermiştir. Bu isimlerden Cemal Reşit, Ulvi Cemal Ergin ve Adnan Saygun gibi isimlerin eğitim almalarında bizzat öncülük etmiştir. O sanatın sadece bir alanında değil birçok alanında çalışma yapılmasını teşvik etmiştir.

Müzik, resim, sinema başta olmak üzere birçok sanat dalında sanatçını yetişmesi için teşvik çalışmaların da bizzat bulunmuştur. Ülke insanlarının gelişmesi için sanata mutlak derecede ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve sanatı olmayan bir toplumun yok olacağını söylemiştir.